Boris Kranjac

direktor, odgovoren tudi za vodenje maritimne enote

 +386 5 6656 702
 +386 5 66 56 406
   +386 31 649 681


Predrag Dabič

Vodja tehničnega področja, pomočnik direktorja za področje VPD

 +386 5 6656 777
 +386 5 665 64 06
   +386 31 345 660


Mirna Muženič

Vodja storitvene enote, pomočnik direktorja za področje ekonomike (odgovorna tudi za kamionski terminal)

 +386 5 6656 767
 +386 5 6656 406
   +386 41 753 206


Nenad Marinkovič

Delovodja maritimne enote

 +386 5 6656 520
 +386 5 6656 406
   +386 41 566 677


Kristifor Pantelin

Vodja komunalne enote

 +386 5 6656 762
 +386 5 6656 406
   +386 41 349 193


Kamionski terminal


  (fax): +386 5 639 88 32