V podjetju razpolagamo s specifično strojno opremo, ki jo nudimo v najem zainteresiranim kupcem oziroma z njo izvajamo specializirana dela po naročilu.

Dodatne informacije:
Tel: 05 66 56 702
E-pošta: inpo@luka-kp.si

Maritimna enota

  • Delovni čoln dolžine 8,5 m z motorjem moči 95 Kw,
  • 3 x delovni čolni dolžine 9 m z močjo 338 Kw,
  • Ekološko plovilo dolžine 10,60 m z močjo 290 Kw,
  • Ekološko plovilo dolžine 10 m z močjo 156 Kw,
  • Ekološko plovilo dolžine 7 m z močjo 56 Kw,
  • 3 x osebno vozilo Pick up,
  • Zaščitna plavajoča zavesa dolžine 3.500 m. 

Komunalna enota

  • Mobilno sito za kompost. 
  • Strojna metla za čiščenje večjih površin.