Storitvena enota

Izvajamo najrazličnejša pomožna dela na terminalih koprskega pristanišča.

Za Luko Koper izvajamo razne pomožne luško-transportne storitve kot so vožnja strojev, izdaja delovne opreme in druga pomožna dela v skladiščih.

Opravljamo storitve tehtanja tovornjakov in železniških vozil.       

Za potrebe celotne Luke izvajamo tudi vsa kurirska dela in dela v luškem arhivu.

Enota upravlja tudi s kamionskim terminalom, ki je namenjen parkiranju tovornjakov za čas, ki je potreben, da voznik uredi vso zahtevano dokumentacijo za vstop na območje Luke Koper.